top of page

Dodatkowy Regulamin (COVID-19) obowiązujący od dn. 06.06.2020 r.

 

1. Do Fun Parku Digiloo mogą wejść tylko dzieci i opiekunowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych.

2. Do Fun Parku Digiloo nie mogą wchodzić dzieci oraz opiekunowie, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji.

3. Wszyscy wchodzący na teren Hali, muszą zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Zarządzającego.

4. Każda osoba wchodząca do Sali zabaw musi poddać się zmierzeniu temperatury przez pracownika Fun Parku Digiloo.

5. Przed wejściem na salę zabaw obowiązkowo należy zdjąć obuwie i zmienić skarpetki na czyste, a następnie oddać do szatni

6. Podczas pobytu na terenie Hali, prosimy o częste mycie rąk opiekunów jak i dzieci.

7. Opiekunów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

8. Od godziny 14:45 do 15:00 następuje przerwa techniczna, podczas której będzie dezynfekowana cała sala zabaw.

9. Opiekunów prosimy o utrzymywanie dystansu między sobą min. 2 metry.

10. Dzieci nie mogą wnosić na teren Sali zabaw własnych zabawek.

bottom of page